WERELDWIJD PRIVACYBELEID

RECKITT BENCKISER - ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

 

Welkom bij de algemene privacyverklaring van Reckitt Benckiser ("Privacyverklaring").

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen. Deze Privacyverklaring is wereldwijd van toepassing op al onze merken en legt uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en beschermen en al uw rechten overeenkomstig het toepasselijke recht in uw land respecteren.

In deze Privacyverklaring verwijzen "wij", "we", "ons" en "onze" naar alle ondernemingen van de Reckitt Benckiser-groep. Omdat deze Privacyverklaring wereldwijd van toepassing is, kunnen er van land tot land verschillen zijn met betrekking tot hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verstrekken. In dat geval zullen wij u informeren over specifieke verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in uw land.

Uw Persoonsgegevens worden beheerd door Reckitt Benckiser Group plc (met maatschappelijke zetel te 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Verenigd Koninkrijk, Europa) of door de Reckitt Benckiser-onderneming gevestigd in uw land. Wat betreft deze website, worden uw Persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gedeeld door: RB Hygiene Home Netherlands te Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp.

Ga voor meer informatie over ons, onze lokale ondernemingen, onze merken en onze aanwezigheid in uw rechtsgebied naar www.rb.com.

Definities

Met "Persoonsgegevens" (in sommige landen ook «persoonlijke informatie» of «persoonlijk identificeerbare informatie» genoemd) bedoelen wij alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is ruimer dan persoonlijke of privé gegevens en omvat ook gegevens zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres.

Met «Gevoelige Persoonsgegevens» (in sommige landen «gevoelige persoonlijke informatie» of «bijzondere gegevenscategorieën» genoemd) bedoelen wij Persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Het omvat tevens gegevens over strafbare feiten of strafrechtelijke veroordelingen, naast alle andere gegevens die als gevoelig worden beschouwd volgens de toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

Beknopt overzicht

1. Toepassingsgebied van onze Privacyverklaring

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens?

4. Voor welke doeleinden kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken?

5. Aan wie kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven?

6. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

7. Uw keuzes met betrekking tot direct marketing

8. Uw rechten

9. Klachten

10. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren

11. Kinderen

12. Overdracht naar andere landen

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

14. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied van onze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken in het kader van onze commerciële activiteiten, zowel online als offline, die deze Privacyverklaring weergeven, ernaar linken of ernaar verwijzen, waaronder:

· onze websites;

· onze officiële pagina’s op sociale media;

· onze e-mails;

· onze apps;

· onze online en offline campagnes; en

· uw gesprekken of correspondentie met onze vertegenwoordigers.

In dit document verwijzen wij naar onze online activiteiten als "Sites" en naar onze offline activiteiten als "Diensten".

U dient zich bewust te zijn van het feit dat onze Sites hyperlinks kunnen bevatten naar websites, apps, enz. van derden, welke niet door ons worden beheerd en niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze websites, apps, enz. van derden. Aangezien deze derden uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, raden wij u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen om informatie te verkrijgen over hun gebruik van uw Persoonsgegevens.

Onze websites maken gebruik van cookies. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook ons Cookiebeleid.

Lees bij gebruik van onze Sites of Diensten bovendien ook altijd onze toepasselijke Gebruiksvoorwaarden.

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

In sommige gevallen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij om uw expliciete toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Wij verzamelen, gebruiken, verstrekken of anderszins verwerken uw Persoonsgegevens slechts indien dat behoorlijk en rechtmatig is om te doen.

Als u uw Persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, kunnen wij mogelijks niet de door u verzochte producten en diensten aan u leveren.

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens?

Rechtstreeks van u verkregen Persoonsgegevens

In de eerste plaats kunnen wij Persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen, bijvoorbeeld, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven, zich registreert op onze Sites, een product van ons koopt, een enquête invult, een reactie plaatst of vraag stelt, iets op onze sociale-mediapagina’s plaatst, zich abonneert op direct marketingberichten, enz.

Persoonsgegevens die op deze wijze kunnen worden verzameld zijn onder andere:

· naam;

· adres;

· e-mailadres;

· gebruikersnaam;

· telefoonnummer (en opnamen wanneer u onze consumentenlijn belt);

· creditcard- of andere betaalgegevens;

· leeftijd;

· geboortedatum;

· geslacht;

· gegevens betreffende aankoop en gebruik van producten;

· gegevens over uw huishouden;

· gegevens, feedback of content die u aanlevert betreffende uw marketingvoorkeuren;

· gebruikersgegenereerde content, berichten en andere content die u op onze Sites plaatst;

· in uitzonderlijke omstandigheden, gegevens over uw familie of andere personen die u aan ons heeft verstrekt. In dergelijke gevallen nemen wij aan dat u gemachtigd bent om de persoonsgegevens te delen die u over hen aan ons heeft verstrekt;

· Gevoelige Persoonsgegevens zoals gegevens met betrekking tot uw afbeelding, gezondheid (waaronder informatie met betrekking tot productgebruik en medische geschiedenis), seksueel gedrag (en gerelateerd gedrag) en biometrische gegevens die worden verzameld tijdens vrijwillige consumentenonderzoeken (zoals herkenning van gezichtsuitdrukkingen, hartslag en huidconditie);

· demografische gegevens; of

· alle andere Persoonsgegevens die u rechtstreeks en vrijwillig aan ons verstrekt.

Automatisch verzamelde Persoonsgegevens

In de tweede plaats kunnen sommige Persoonsgegevens automatisch worden verzameld wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt (en die van onze externe dienstverleners die namens ons optreden), met name gegevens verzameld door middel van cookies en andere technologieën (zoals analytische webtoepassingen en pixeltags) op onze websites. Zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies en andere geautomatiseerde wijzen van gegevensverzameling gebruiken.

Persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld zijn onder andere:

· gegevens over uw (mobiele) apparaat of uw browser;

· gegevens over de manier waarop u onze websites gebruikt, zoals details van de webpagina’s die u heeft bekeken, de banners en de hyperlinks waarop u heeft geklikt, enz.;

· of u e-mails heeft geopend die wij aan u hebben gestuurd;

· de websites die u heeft bezocht voordat u op een van onze websites aanbelandde;

· uw IP-adres;

· de hyperlinks waarop u heeft geklikt;

· uw gebruikersnaam, profielafbeelding, geslacht, netwerken en andere gegevens die u verkiest te delen bij gebruik van sites van derden (zoals wanneer u de «Vind ik leuk»-functie gebruikt op Facebook of de +1-functie op Google+);

· uw MAC-adres;

· gegevens die u verkiest te delen door gebruik van sociale-mediatoepassingen die zijn geïntegreerd in onze websites of door gebruik van uw aanmeldingsgegevens van sociale media voor toegang tot bepaalde productsites of -toepassingen; en

· gegevens die u met ons deelt over uw locatie. Wanneer wij daartoe verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving, gebruiken wij die gegevens alleen als u daarmee akkoord bent gegaan.

Uit andere bronnen verkregen Persoonsgegevens

Ten slotte kunnen wij ook Persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen. Deze andere bronnen kunnen onder andere zijn:

· onze vertrouwde zakenpartners;

· sociale-mediasites;

· consumentenonderzoeksorganisaties;

· kredietbureaus;

· tussenpersonen die gegevensportabiliteit faciliteren;

· en andere leden van onze groep.

Op deze wijze verzamelde Persoonsgegevens kunnen onder andere zijn: uw interesses zoals hobby’s en huisdieren, consumenten- en marktonderzoeksgegevens, aankoopgedrag, publieke gegevens of activiteiten zoals blogs, video’s, internetberichten en gebruikersgegenereerde content.

4. Voor welke doeleinden kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken , zoals:

· voor het afhandelen en beheren van uw aankoop, bijvoorbeeld, om informatie te geven over uw aankoop, om uw betalingen te verwerken, om de aangeschafte producten en diensten te leveren en om u de nodige klantenservice te bieden;

· om u te laten deelnemen aan promoties, wedstrijden, onderzoeken en peilingen;

· om u informatie en ideeën te laten delen op onze sociale-mediapagina’s, fora, blogs en andere communicatiekanalen, om te delen via sociale media en om berichten te sturen naar vrienden via onze Sites of de websites van onze vertrouwde zakenpartners;;

· voor een beter begrip van uw behoeften, om u van relevantere informatie te kunnen voorzien, het analyseren en evalueren van onze bedrijfsactiviteiten, het testen, ontwikkelen en evalueren van nieuwe producten en verbetering van onze bestaande producten en diensten, het uitvoeren van marktonderzoek en controles, het identificeren van gebruikerstrends en onderzoek naar de effectiviteit van onze marketingcampagnes en de tevredenheid van onze klanten;

· om u te informeren over onze producten en diensten en om u promotiematerialen te sturen (zoals aankondigingen met betrekking tot nieuwe producten, promoties, besparingsprogramma’s, gezamenlijke promoties en andere programma’s) met betrekking tot onze merken en die van onze zorgvuldig geselecteerde, vertrouwde zakenpartners, onder voorbehoud van uw toestemming voor dergelijke marketing wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving;

· het beheren van onze Sites en het afstemmen van de ervaring en content van onze Sites op uw eerdere activiteiten op onze Sites, met het oog op personalisering van uw ervaring bij een bezoek aan onze Sites;

· om te reageren op uw verzoeken of vragen;

· voor het afhandelen van negatieve gebeurtenissen in verband met producten die u aan ons meldt;

· voor algemene administratie van onze dossiers;

· en om aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen.

De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten om in deze Privacyverklaring de rechtsgronden te vermelden op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen is het gebruik dat wij maken van uw Persoonsgegevens wettig:

· omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen om te voorzien in de efficiënte levering van informatie, diensten en producten aan u en om onze onderneming op een efficiënte en rechtmatige manier te beheren (in elk geval op voorwaarde dat dergelijke belangen niet ondergeschikt zijn aan uw rechten);

· omdat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan voor de producten die u koopt of voor het nakomen van onze verplichtingen krachtens een dergelijke overeenkomst;

· omdat het vereist is om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen waaraan wij zijn gehouden; en

· in beperkte omstandigheden, en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, omdat u akkoord bent gegaan met onze verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals wanneer u akkoord bent gegaan om marketingberichten te ontvangen, of de verwerking met uw uitdrukkelijke toestemming in het geval van Gevoelige Persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens.

Wij kunnen anonieme registers van Persoonsgegevens opstellen door gegevens uit te sluiten (zoals uw naam) die de gegevens aan u linken. Wij gebruik deze anonieme gegevens om onze producten en diensten te analyseren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke anonieme gegevens te gebruiken om, naar eigen inzicht, anonieme gegevens te verstrekken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, onze onderzoekspartners.

5. Aan wie kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven?

Delen binnen de groep

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende ondernemingen en merken van onze groep, voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden. Zoals wij hierboven hebben aangegeven is deze Privacyverklaring van toepassing op het gebruik van uw Persoonsgegevens door deze ondernemingen en merken.

Externe dienstverleners

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met vertrouwde externe dienstverleners die namens ons optreden, zoals marketingbureaus, marktonderzoeksbedrijven, e-commercebureaus, aanbieders van software, datahosting en andere IT-diensten, handelaren die RB-producten verkopen, callcenters, betalingsverwerkers, enz. Deze externe dienstverleners zijn gehouden uw Persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor het leveren van de door ons gevraagde diensten of anderszins overeenkomstig onze instructies.

Andere vertrouwde derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met andere vertrouwde derden, zoals onze zakenpartners, adverteerders (wanneer wij daartoe gemachtigd zijn) en platformen voor het delen van informatie (zoals sociale-mediaplatformen), opdat wij u content op maat kunnen bieden, waaronder relevantere advertenties voor producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Deze derden kunnen hun eigen cookies, web beacons en vergelijkbare trackingtechnologieën installeren en gebruiken op uw apparaat om content en advertenties op maat aan u voor te stellen wanneer u onze websites bezoekt.

Onze websites en/toepassingen kunnen u ook de mogelijkheid bieden om u aan te melden via een sociaal netwerk of andere account van een derde partij. Een voorbeeld is «Aanmelden met Facebook». Door u aan te melden op een van onze sites met uw sociale-netwerkaccount of een ander account van een derde partij kunnen wij gegevens verzamelen waarvoor u ons toestemming geeft om ze op dat sociale netwerk of account van een derde te raadplegen. De aanmeldfunctie kan ook gegevens overdragen naar het sociale netwerk of account van een derde, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, teneinde u te identificeren. Het sociale netwerk of account van een derde kan ook automatisch gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, gegevens over uw browser en apparaat en het adres van de webpagina die u bezoekt op onze site. De aanmeldfunctie kan ook cookies van die derde plaatsen en lezen die een unieke identificatiecode bevatten dat het sociale netwerk of account van een derde aan u toekent. De aanmeldfunctionaliteit en uw gebruik ervan valt onder het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de aanmeldfunctionaliteit aanbiedt, in plaats van deze Privacyverklaring.

Overnames

Indien een andere onderneming (een deel van) onze onderneming, activiteiten of activa overneemt, kan die onderneming de door ons verzamelde Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk verwerven en zal het de rechten en verplichtingen overnemen met betrekking tot uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of sekwester, kunnen uw Persoonsgegevens ook worden overgedragen als actief van de onderneming, niettegenstaande de toepasselijke wetgeving.

Noodzakelijke openbaarmakingen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of zorgvuldig is rekening houdend met onze verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, met name:

· in het kader van gerechtelijke onderzoeken;

· om relevante wetten na te leven of om gehoor te geven aan gerechtelijke beschikkingen, dagvaardingen of bevelen die aan ons worden betekend;

· om onze rechten te beschermen of te verdedigen; of

· om overtredingen of mogelijke overtredingen van de wet, deze Privacyverklaring of alle van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken of te helpen voorkomen.

6. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

Wij waarderen uw vertrouwen in ons.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde verstrekking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Bij het verzamelen of overdragen van Gevoelige Persoonsgegevens maken wij gebruik van verschillende aanvullende beveiligingstechnologieën en -procedures om te helpen deze gegevens te beschermen.

De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op computersystemen in beveiligde faciliteiten en de toegang is beperkt tot slechts een beperkt aantal personen die kennis moeten hebben van deze gegevens voor de uitvoering van hun taken en het leveren van de door u gevraagde diensten.

Wanneer wij zeer vertrouwelijke gegevens (zoals kredietkaartnummers) verwerken via het internet, beschermen wij deze door middel van encryptie.

7. Uw keuzes met betrekking tot direct marketing

Wij kunnen u periodiek gratis nieuwsbrieven, onderzoeken, aanbiedingen en andere promotiematerialen sturen met betrekking tot onze producten en diensten waarvan wij menen dat deze nuttig zijn voor u, indien u heeft geopteerd voor het ontvangen van dergelijke berichten via e-mail of andere elektronische kanalen (indien dergelijke toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving).Als u dergelijke communicaties niet langer wilt ontvangen, heeft u altijd de mogelijkheid u uit te schrijven door de instructies te volgen in elk van onze direct marketing-e-mails of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens in «Hoe u contact met ons kunt opnemen» hieronder).Indien toegestaan door het toepasselijke recht, kunnen wij u dienstmeldingen sturen die wijzigingen in onze Privacyverklaring aanduiden (ook als u heeft geweigerd marketingberichten van ons te ontvangen).

8. Uw rechten

Afhankelijk van uw locatie, heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt in het bijzonder het recht hebben:

· om ons te vragen te bevestigen dat wij Persoonsgegevens over u verwerken en om in voorkomend geval een kopie op te vragen van Persoonsgegevens die wij over u bezitten;

· om ons te vragen de Persoonsgegevens die wij over u bezitten te actualiseren, of om volgens u onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren;

· om ons te vragen om Persoonsgegevens die wij over u bezitten te verwijderen (het «recht om te worden vergeten»), of om de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken te beperken;

· om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (voor zover dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming);

· om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (waaronder voor direct-marketingdoeleinden); of

· om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke (het recht op «gegevensportabiliteit»).

Daarnaast kunnen wij, in bepaalde gevallen, uw Persoonsgegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. Dit kan segmentering en personalisatie van de gegevens omvatten zodat wij onze communicaties en producten kunnen afstemmen op uw behoeften. Afhankelijk van uw geografische locatie, kunt u verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Als u deze rechten wilt uitoefenen of wilt weten of deze van toepassing zijn op u, klik dan hier om een online verzoekformulier in te vullen en te verzenden. U kunt ook contact opnemen gebruikmakende van de gegevens bij «Hoe u contact met ons kunt opnemen» hieronder.

9. Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw Persoonsgegevens of privacyvragen of -verzoeken die u aan ons heeft gesteld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden of anderszins om te voldoen aan wettelijke of reglementaire voorschriften die op ons van toepassing zijn.

Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt:

· voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons, bewaren wij uw Persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar na uitvoering van de overeenkomst;

· om aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen, bewaren wij uw Persoonsgegevens zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving; en

· in alle overige gevallen, verwerken wij uw Persoonsgegevens, afhankelijk van het type, tot 2 jaar na de datum van uw laatste interactie met ons.

11. Kinderen

De meeste van onze Sites zijn niet op kinderen gericht en wij vragen kinderen jonger dan 13 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via onze Sites.

Indien u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 dat zich heeft geregistreerd op een van onze Sites, of waarvan u denkt dat het anderszins Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met ons gebruikmakend van de gegevens vermeld bij «Hoe u contact met ons kunt opnemen» hieronder om de gegevens te laten verwijderen. Vrijwillig door kinderen verstrekte gegevens via e-mails, berichtenfora, chatsessies, enz. kunnen door andere partijen worden gebruikt voor ongevraagde e-mails. Wij raden ouders en voogden aan om kinderen te informeren over gebruik van het internet op een veilige, verantwoordelijke wijze.

Afhankelijk van uw geografische locatie en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij gegevens verzamelen over uw kinderen om u relevante informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

12. Overdracht naar andere landen

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen waar de wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens minder streng kan zijn dan de wetgeving in uw land (waaronder rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte).

In dergelijke gevallen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij ervoor zorgen dat er toereikende waarborgen worden genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Afhankelijk van de locatie van onze entiteit die de relevante Persoonsgegevens exporteert, kan deze toereikende waarborg een gegevensoverdrachtovereenkomst met de ontvanger zijn op basis van de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer wij wettelijk daartoe verplicht zijn, zijn verdere informatie over deze overdrachten en kopieën van deze overeenkomsten beschikbaar op verzoek.

Door gebruik te maken van onze Sites en Diensten, voor zover vereist en geldig volgens de toepasselijke wetgeving, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht en verwerking van uw Persoonsgegevens op deze wijze.

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw feedback. Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw Persoonsgegevens, of als u de onder «Uw rechten» hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen die van toepassing zijn op uw locatie, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar PrivacyOffice@rb.com.

U kunt ons ook per brief bereiken op:

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Verenigd Koninkrijk

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Dit document is een kennisgeving aan u en geen overeenkomst tussen u en ons. Wij kunnen dit document van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, werken wij de herzieningsdatum bovenaan deze Verklaring bij. Wanneer de wijzigingen wezenlijk zijn, zullen wij stappen nemen om u te informeren. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Controleer altijd of u de nieuwste versie van de Privacyverklaring heeft geraadpleegd.

"

Een UNIEKE technologie!

Met zijn UNIEKE Oxi Action-technologie en duizenden actieve zuurstofbelletjes biedt Vanish de ideale oplossing om uw kleding langer te verzorgen!
Een UNIEKE technologie!