GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

1. Wat moet ik doen als ik product heb ingeslikt?

Neem meteen contact op met een arts en toon hem de verpakking of het etiket. Bel bij een ernstig ongeval onmiddellijk 112 of de eerste hulp.

2. Wat moet ik doen als ik product in mijn ogen heb gekregen?

Spoel je ogen onmiddellijk en overvloedig met koud water en neem contact op met een specialist. Bel bij een ernstig ongeval onmiddellijk 112 of de eerste hulp.