COLOUR SAFE PINK GEL 750 ml & 1500ml

Verbazingwekkend vanaf de 1ste was zelfs in koud water

Producteigenschappen

  • Beschikbaar in 750ml & 1500ml
  • Vlekverwijderaar zonder bleek
  • Geeft actieve zuurstofbellen af
  • Ideaal voor uw dagdagelijkse kledij, witte en glekleurde was
  • Effectief op alle soorten vlekken

Productomschrijving

De vlekverwijderaar Vanish Color Safe geeft ongelooflijke resultaten vanaf de eerste wasbeurt - en zelfs bij lage temperaturen. De nieuwe speciale formule Oxy Action penetreert en verwijdert alle soorten vlekken. Van zichtbare vlekken tot en met onzichtbare hardnekkige vlekken die in de vezels van het textiel ingeled zijn.

U kunt kiezen hoe u het gebruikt: in de voorbehandeling, in de machine of door uw kleding met het product te weken.

Uw kleding vlekvrij houden is gemakkelijker dan u denkt, voeg gewoon elke keer een dosis Vanish Color Safe toe!

Vertrouw Vanish, vergeet vlekken !

Bevat: 5-15 %: zuurstofbleekmiddelen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5 %: parfum.
Voor informatie over de ingrediënten: www.rbeuroinfo.com

VANISH OXI ACTION GEL - IN KOUD WATER. Bevat: Hydrogen Peroxide, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Alcool C12-14, ethoxylated. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan bijtend zijn voor metalen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij een gevoelige huid is het gebruik van handschoenen aanbevolen. Niet mengen met andere producten. Raak niet in paniek als de huid wit wordt bij contact met het product. Het blekende effect is tijdelijk en omkeerbaar.

Product Code: 5410036303429